Pro členy

Letní soustředění v roce 2019 se koná ve dnech 3.–10. 8. ve Veselí nad Lužnicí. Podrobné informace a termíny schůzek před soustředěním najdete ve formuláři přihlášky.

Fakturační údaje:
Tělocvičná jednota Sokol Radotín
Vykoukových 622/2
153 00 Praha-Radotín
IČ: 674346
DIČ: CZ00674346
Datová schránka: aqzjacz

Členské příspěvky za rok 2019 je třeba zaplatit nejpozději do konce února. Skládají se z příspěvku do Sokola a z příspěvku do oddílu lakrosu:
● Dospělí: Sokol – 2300 Kč/kal. rok nebo 1400 Kč kal. pololetí + LCC – 2000 Kč/kal. rok (tj. celkem 4300 Kč/kal. rok);
● Děti do 18 let (resp. i středoškoláci): Sokol – 2000 Kč/kal. rok nebo 1200 Kč/kal. pololetí + LCC – 2000 Kč/kal. rok (tj. celkem 4000 Kč/kal. rok). Při dvou dětech je příspěvek LCC 1800 Kč/kal. rok a dítě (tj. celkem za dvě děti 7600 Kč/kal. rok), při třech dětech je příspěvek LCC 1600 Kč/kal. rok a dítě (tj. celkem za tři děti 10 800 Kč/kal. rok).

Některé zdravotní pojišťovny (např. VZP – info zde, formulář zde; OZP) přispívají svým pojištěncům na sportovní aktivity v rámci preventivních programů, v roce 2018 to bylo 500 Kč. Lze uplatnit doklad o zaplacení členských příspěvků. Budete-li chtít vystavit kompletní daňový doklad pro žádost o tento příspěvek, kontaktujte Ondřeje Miku (mikina14@seznam.cz, tel. 606 615 911).

Platí se na účet Sokola,
č. ú.: 1151103319/5500, variabilní symbol rodné číslo člena

Přihláška Sokol

Přihláška na soustředění – Veselí 2018

Přihláška na víkend s rodiči – Veselí 2018


Úrazové pojištění
Členové LCC/Sokola mají v rámci svého členství sjednáno základní úrazové pojištění. V případě úrazu na tréninku nebo při zápasech je možné nahlásit pojistnou událost: požádejte lékaře, aby při ukončení léčby vyplnil formuláře hlášení (zde), které pak jednatel TJ (Ondřej Mika, mikina14@seznam.cz, tel. 606 615 911) potvrdí a odešle k vyřízení do pojišťovny.