Pro členy

Letní soustředění v roce 2018 se koná ve dnech 4.–11. 8. ve Veselí nad Lužnicí. Podrobné informace a termíny schůzek před soustředěním najdete ve formuláři přihlášky.

Fakturační údaje:
Tělocvičná jednota Sokol Radotín
Vykoukových 622/2
153 00 Praha-Radotín
IČ: 674346
DIČ: CZ00674346
Datová schránka: aqzjacz

Členské příspěvky za rok 2017 je třeba zaplatit nejpozději do konce února. Skládají se z příspěvku do Sokola a z příspěvku do oddílu lakrosu:
● Dospělí: Sokol – 2100 Kč/kal. rok nebo 1200 Kč kal. pololetí; LCC – 900 Kč/kal. rok
● Děti do 18 let (středoškoláci): Sokol – 1800 Kč/kal. rok nebo 1000 Kč/kal. pololetí; LCC – 900 Kč/kal. rok. Při dvou dětech je příspěvek LCC 800 Kč/kal. rok a dítě, při třech dětech je příspěvek LCC 700 Kč/kal. rok a dítě.

Platí se na účet Sokola,
č. ú.: 1151103319/5500, variabilní symbol rodné číslo člena

Přihláška Sokol

Přihláška na soustředění – Veselí 2017

Přihláška na víkend s rodiči – Veselí 2017


Úrazové pojištění
Členové LCC/Sokola mají v rámci svého členství sjednáno základní úrazové pojištění jednak z titulu členství v lakrosovém svazu a jednak z titulu členství v Sokole. V případě úrazu na tréninku nebo při zápasech je možné nahlásit pojistnou událost: požádejte lékaře, aby při ukončení léčby vyplnil formuláře hlášení (zde a zde), které pak jednatel TJ (Ondřej Mika, mikina14@seznam.cz, tel. 606 615 911) potvrdí a odešle k vyřízení do pojišťovny.