Pro členy

Letní soustředění v roce 2021 se koná ve dnech 31. 7.–6. 8. ve Veselí nad Lužnicí. Podrobné informace a termíny schůzek před soustředěním najdete v květnu ve formuláři přihlášky.

S účinností od 10. 3. 2020 nesmí k soutěžnímu utkání nastoupit žádný člen LCC, který nemá zaplacené příspěvky pro rok 2020. Toto bez výjimky platí pro každého a pověřujeme trenéry jednotlivých kategorií, aby na to dohlédli. Informace o stavu plateb získají od Ondřeje.
Pro hráče/hráčky s dluhy z předchozích let nabízíme možnost splácení za těchto podmínek:
– výše měsíční splátky bude činit nejméně 10 % z výše nedoplatku,
– měsíční splátka nesmí být menší než 500 Kč.

Tímto způsobem bychom měli mít do konce roku 2020 všechny pohledávky vyrovnané.
Výkonný výbor LCC Radotín

Fakturační údaje:
Tělocvičná jednota Sokol Radotín
Vykoukových 622/2
153 00 Praha-Radotín
IČ: 674346
DIČ: CZ00674346
Datová schránka: aqzjacz

Členské příspěvky za rok 2021 dosud nebyly stanoveny a upřesníme je, jakmile budeme vědět, kdy a v jakém rozsahu budeme moci obnovit činnost po uvolnění pandemických opatření. Předpokládáme započtení příspěvků za 2. pololetí 2020, kdy se netrénovalo, na rok 2021. Jakmile bude rozhodnute, budeme vás informovat.

Příspěvky se skládají se z příspěvku do Sokola a z příspěvku do oddílu lakrosu, v roce 2020 platily tyto sazby:
● Dospělí: Sokol – 2300 Kč/kal. rok nebo 1400 Kč kal. pololetí + LCC – 2000 Kč/kal. rok (tj. celkem 4300 Kč/kal. rok);
● Děti do 18 let (resp. i středoškoláci): Sokol – 2000 Kč/kal. rok nebo 1200 Kč/kal. pololetí + LCC – 2000 Kč/kal. rok (tj. celkem 4000 Kč/kal. rok). Při dvou dětech je příspěvek LCC 1800 Kč/kal. rok a dítě (tj. celkem za dvě děti 7600 Kč/kal. rok), při třech dětech je příspěvek LCC 1600 Kč/kal. rok a dítě (tj. celkem za tři děti 10 800 Kč/kal. rok).

Některé zdravotní pojišťovny (např. VZP – info zde, formulář zde; OZP) přispívají svým pojištěncům na sportovní aktivity v rámci preventivních programů. VZP například dospělým poskytuje 500 Kč, dětem 1000 Kč. Lze uplatnit doklad o zaplacení členských příspěvků. Budete-li chtít vystavit kompletní daňový doklad pro žádost o tento příspěvek, kontaktujte Ondřeje Miku (mikina14@seznam.cz, tel. 606 615 911).

Platí se na účet Sokola,
č. ú.: 1151103319/5500, variabilní symbol rodné číslo člena

Přihláška Sokol

Prihlaska_Veseli_2020

Prihlaska_prodl_vikend_Veseli_2020

Prohlášení_o_bezinfekčnosti_dítěte

Posudek_o_zdravotní_způsobilosti_dítěte

Organizační_směrnice_LCC

Úrazové pojištění
Členové LCC/Sokola mají v rámci svého členství sjednáno základní úrazové pojištění. V případě úrazu na tréninku nebo při zápasech je možné nahlásit pojistnou událost. Vyplňte formulář hlášení (pro úrazy do 31. 1. 2019 zde, pro úrazy od 1. 2. 2019 zde), přiložte kopie lékařských zpráv a doručte vše jednateli TJ (Ondřej Mika, mikina14@seznam.cz, tel. 606 615 911), který formulář potvrdí a odešle k vyřízení do pojišťovny.