Výstava LCC40 on-line

(English texts included) Pokud jste během Frank Menscher Cupu nestihli zajít na výstavu ke 40. výročí založení LCC, nabízíme Vám nyní možnost prohlédnout si fotografie v klidu a pohodlí na svém počítači. Postupně budeme doplňovat i další archivní materiály. Pokud máte jakékoliv fotky nebo artefakty, které bychom mohli přidat, budeme za ně rádi. Stejně tak rádi doplníme popisky u jednotlivých fotografií. Výstavu si můžete prohlédnou také přímo na flickru. Doprovodné texty jsou v záhlaví jednotlivých galerií.

If you could not visit the LCC40 exhibition during the Frank Menschner Cup, now you can explore the photos on-line. We will add step by step more archive stuff. If you have any old pics or materials related to LCC and Radotín we will appreciate of you can share it with us. You can explore photos directly on flickr, too. Text are in each gallery header.

LACROSSE CLUB CUSTODES. ZALOŽENO 1980 | LACROSSE CLUB CUSTODES. ESTABLISHED 1980

1A. Náš lakros před rokem 1980
Kořeny LCC musíme hledat v Turistickém oddíle mládeže Radotín. Lakros pro nás byla hra bez pravidel se dvěma koženými pytlíky ve tvaru kužele spojenými řemínkem, vyplněnými pilinami. Pak už stačil jen klacek, na který bylo třeba řemínek nabrat a dostat pytlíky do branky soupeře…
Fotogalerie

1A. Our Lacrosse before 1980
The roots of LCC start with the Radotín Youth Tourist Club (these clubs are similar to the Scouts). Lacrosse was a game with two cone-shaped leather bags filled with sawdust joined with a strap. You needed a stick to pick the strap up and somehow score on the opponent’s goal. There were no other rules.

Photogallery

1B. 1980–1982 – nový tým v lize českého lakrosu
Lakrosový klub Custodes (LCC) vznikl v září roku 1980. Impulsem k tomu byl předváděcí zápas kluků z woodcrafterského oddílu Neskenon na letním táboře v Klení u Slepičích hor. Iniciátorem byl Vladimír Kneř (Amík). Početně silná skupina teenagerů sdružených v družině Strážců pak založila tým, který se po prázdninách přihlásil do ligy českého lakrosu pod názvem své družiny, ale přeloženým do latiny – Custodes. Zápasy se hrály na pražské Letenské pláni a na nástupu před zápasem se každý tým předvedl vlastním pokřikem. Custodi použili heslo z turistického oddílu: Per aspera ad astra (Vergilius).Volně jsme ho překládali: Drsnou cestou ke hvězdám!
Fotogalerie

1B. 1980–1982 – A New Team in the One-handed Czech Lacrosse League
Lacrosse Club Custodes was established in September 1980. An exhibition game of one-handed lacrosse (now called Czech lacrosse) was played by the woodcraft Neskenon club during summer camp in Klení in South-west Bohemia. Vladimír „Amík“ Kneř was the initial driver of the sport. There was a large group of teenagers in the Strážci (Keepers) troop and they decided to establish a lacrosse team. They registered the team into the Czech lacrosse league under their troop name translated to Latin – Custodes. The games were played in Letná Plain in Prague and each team had its own cheer at the beginning of the game. The Custodes used the Tourist Club motto: Per aspera ad astra (Vergilius). It means „Through hardships, to the stars“.

Photogallery

2. 1983 – turnaj O radotínskou lakrosku
Turnaj O radotínskou lakrosku se konal vždy v březnu a byl přípravou na ligu. Stal se předchůdcem dnes světoznámého boxlakrosového Memoriálu Aleše Hřebeského. Sokolovna tehdy vypadala opravdu jinak než dnes…
Fotogalerie

2. 1983 – „Radotín Lacrosse Stick“ Tournament
The „Radotín Lacrosse Stick“ Tournament was held every March and it was a preparation for the league. It was a predecessor of the nowadays world-famous box lacrosse tournament, the Aleš Hřebeský Memorial. The playing field looked very different in those times…

Photogallery

3A. Naši soupeři v českém lakrosu
Soupeřů bylo hodně a bohužel se nepodařilo sehnat fotky všech. Chybí např. Bílý orel, který existuje dodnes. Tak několik příkladů: Mawaden, Albatros, Tois, Steams, Viktoria, Medvědi, Menhirs, Panthers, Šedý vlk, Fortres.
Fotogalerie

3A. Our Czech Lacrosse Rivals
In these early days, there were many rival teams. Unfortunatelly, we were not able to collect photos of all of them. One team still in existence, Bílý Orel (White Eagle) for example, is missing. Some other teams were Mawaden, Albatros, Tois, Steams, Viktoria, Medvědi (Bears), Menhirs, Panthers, Šedý vlk (Grey Wolf), and Fortres.

Photogallery

3B. Ženský tým LCC
Jak to tak bývá, holky nechtěly zůstat pozadu, a tak po vzoru kluků založily vlastní tým. Kadetky Vydry z TOM Radotín si daly název Lutry a i ony začaly hrát ligu v českém lakrosu. Bohužel si žádná nevzpomíná, v kterém to bylo přesně roce…
Fotogalerie

3B. LCC Women’s Team
Of course the girls weren’t far behind, so they established their own team. Vydry (Otters), a girls troop of the Tourist Club named their team Lutry (otters in Latin). Unfortunately, none of them remembers the exact year of their beginning.
Photogallery

4A. 1986 – zimní turnaj a mistrovství ČSSR v Radotíně
V roce 1985 jsme zjistili, že skutečný lakros se hraje jinak, než jak jsme si do té doby mysleli. Z iniciativy několika průkopnických oddílů českého lakrosu (Custodes, Tois, Steams, Medvědi, Menhirs) pak vznikla skupina hráčů, kteří se rozhodli začít hrát „pravý“ lakros. S českým lakrosem jsme se rozloučili zimním turnajem na Letné a následně účastí na mistrovství ČSSR v českém lakrosu, které se konalo na fotbalovém stadionu v Radotíně.
Fotogalerie

4A. 1986 – Winter tournament and Czechoslovak Championship in Radotín
In 1985 we discovered that real lacrosse existed and it looked different from what we were playing. A few pioneer clubs (Custodes, Tois, Steams, Medvědi, Menhirs) initiated a group of players who decided to play „real“ lacrosse. Our farewell to one-handed lacrosse happened during the winter tournament in Letná, Prague and then in the Czechoslovak Lacrosse Championship held in Radotín football stadium.
Photogallery

4B. 1986 – skutečný lakros
Začátky obouručního lakrosu byly těžké. Složitě se sháněla a překládala pravidla, chrániče, helmy a hlavně míčky… Snahy vyrobit lakrosky svépomocí vedly někdy až ke kuriózním výsledkům. Nicméně 9. 5. 1986 se uskutečnil historicky první zápas na našem území hraný podle pravidel boxlakrosu. Hrálo se v Praze na hokejovém stadionu TJ Hvězda Praha. Bohužel ze samotného zápasu neexistují fotografie. Ovšem ještě v témže roce se uskutečnil tréninkový mač na novém hřišti TJ Malešice.
Fotogalerie

4B. 1986 – Real Lacrosse
The beginnings of two-handed lacrosse were difficult. It was hard to get rules, pads, helmets and especially balls. Attempts to manufacture home-made sticks were met with rather quaint results. However, on May 5th, 1986 the first lacrosse game according to box lacrosse rules was played in our country. We played at Hvězda hockey stadium in Prague. Unfortunately, there are no photos from this game. Later that year, a practise game was played in TJ Malešice’s new stadium.
Photogallery

5A. 1986 – trojutkání v pití piva
Definitivně jsme spláchli český lakros dnes už legendární soutěží s kamarády z týmů Tois a Steams o to, kdo vypije více piv. Soutěž měla přísná pravidla i rozhodčího – výčepního v restauraci Nový stadion. Custodes nastupovali jako favoriti a svou roli potvrdili. Byl to náš jediný titul v českém lakrosu.
Fotogalerie

5A. 1986 – Beer-drinking Contest
We washed down our one-handed lacrosse history with a legendary beer-drinking contest with the rivals from Tois and Steams. The competition had strict rules and a referee – Radotín’s Stadium Pub chief bartender. Custodes were the favorites according to expectations and they confirmed their talent. This was the only Czech lacrosse competition won by the Custodes.
Photogallery

5B. 1986–1987 – Filionova mise a první mezinárodní zápas
Podnětem k dalšímu rozvoji byla v roce 1986 návštěva Pierra Filiona z Québecu, který do Československa přijel propagovat interkros. Českou jednoruční verzí lakrosu byl zaskočen. Na podzim byla ovšem založena Národní boxlakrosová liga. Hráli ji Custodes, SSM Kajetánka, TJ Škoda Plzeň a TJ Malešice.
V září 1987 se Filion do Prahy vrátil s ním přijelo i několik jeho lakrosových přátel z Québecu. Filion dokonce uspořádal v Kanadě sbírku a dovezl 60 dřevěných lakrosek. Při této návštěvě došlo i na první mezinárodní utkání, které se hrálo 6. 9. 1987 v Černošicích.
Fotogalerie

5B. 1986–1987 Filion’s Mission and the First International Match
In 1986 Québecois Pierre Filion arrived to Czechoslovakia to promote intercrosse. It was an impulse for further lacrosse development. Czech one-handed lacrosse surprised him. The Czech National Box lacrosse League was founded in the fall of 1986 with four teams: Custodes, SSM Kajetánka, TJ Škoda Plzeň and TJ Malešice.
Filion returned in September 1987 together with a few lacrosse friends from Québec. He organized a collection in Canada and brought 60 wooden sticks over. The first international box lacrosse game was played in Černošice on September 6th, 1987.
Photogallery

6A. 1988–1992 – NBLL a první titul pro LCC
NBLL se hrála, kde to šlo. Tedy kde měli hřiště s mantinely bez ledu. V Černošicích, v Malešicích, v Plzni, v Říčanech, později v Kralovicích nebo v Pardubicích. Výsledky Custodes v tomto období:
1987 – 2. místo
1987/88 – 1. místo
1988/89 – 2. místo
1989/90 – 2. místo
1990 – 3. místo
1991 – 1. místo
1992 – 1. místo
Fotogalerie

6A. 1988–1992 NBLL and the First Champions Title for LCC
NBLL was played in various places wherever it was possible. Wherever there were boards and no ice, the games were played – in Černošice, Malešice, Pilsen, Říčany, and later in Kralovice or Pardubice. Custodes‘ results in this period:
1987 – 2nd místo
1987/88 – 1st place
1988/89 – 2nd place
1989/90 – 2nd place
1990 – 3rd place
1991 – 1st place
1992 – 1st place
Photogallery

6B. 1988 – první mezinárodní zápas holek
V roce 1988 přijíždí do Československa poprvé ženský tým z Ameriky, přiváží ženské lakrosky a ve Zlatníkách se koná historicky první mezinárodní zápas v ženském lakrosu na našem území.
Fotogalerie

6B. 1988 – The First International Women’s Lacrosse Game
An American women’s team arrived in Czechoslovakia in 1988. They brought women’s sticks and historically played the first international women’s lacrosse game in our country. The game was played in Zlatníky near Prague.
Photogallery

7A. Naši soupeři počátcích v boxlakrosu
Fotogalerie

7A. Our Rivals in the Beginnings of Box Lacrosse
Photogallery

7B. Custodes v reprezentaci
Fotogalerie

7B. Custodes in the National Team
Photogallery

8. 1991–1993 – vstup do Sokola, nové hřiště s mantinely a první Memoriál Aleše Hřebeského
V roce 1991 jsme se stali součástí TJ Sokol Radotín a v květnu jsme svépomocí začali budovat venkovní boxlakrosové hřiště s mantinely a vysokými sítěmi za brankami. Zatím bez skel. Dnes je i ve světovém měřítku jedinečné. Mimochodem ta postavička v šedivé teplákovce u žebříku je Aleš Hřebeský. Z turnaje O radotínskou lakrosku se pak v roce 1993 stává po jeho tragické smrti Memoriál Aleše Hřebeského.
Fotogalerie

8. 1991–1993 – Joining the Sokol Club, New Pitch with Boards and the First Aleš Hřebeský Memorial
In 1991 we became part of the Radotín Sokol Club (Sokol is a traditional Czech sport organisation with a branch in almost every village). In May we started to build (literally with our own hands) our own outdoor arena with boards and nets. Glass was to come later. Nowadays, our arena is unique and ranks among the world’s most famous venues worldwide. By the way, the figure in the grey tracksuit near the ladder is Aleš Hřebeský. When he tragically passed away, the „Radotín Lacrosse Stick“ tournament became the Aleš Hřebeský Memorial.
Photogallery

9A. 1992–2005 – bojujeme v NBLL a od roku 1999 čekáme na titul
1993 – 3. místo
1994 – 3. místo
1995 – 2. místo
1996 – 1. místo
1997 – 2. místo
1998 – 2. místo
1999 – 1. místo
2000 – 2. místo
2001 – 2. místo
2002 – 2. místo
2003 – 2. místo
2004 – 2. místo
2005 – 2. místo
Fotogalerie

9A. 1992–2005 – We Struggle in the NBLL and Wait for a Title since 1999
1993 – 3rd place
1994 – 3rd place
1995 – 2nd place
1996 – 1st place
1997 – 2nd place
1998 – 2nd place
1999 – 1st place
2000 – 2nd place
2001 – 2nd place
2002 – 2nd place
2003 – 2nd place
2004 – 2nd place
2005 – 2nd place
Photogallery

9B. Fieldlakros
První setkání s fieldlakrosem přišlo před revolucí. V roce 1989 se smíšený tým zúčastnil turnaje v minifieldu v anglickém Bathu a Custodi samostatně pak ještě dvakrát. V roce 1990 přijeli do Radotína hráči Croydonu a během týdne tu sehráli několik utkání. Přestože LCC preferuje boxlakros před fieldlakrosem, stal se mistrem ČR v letech 2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 a 2019…
Fotogalerie

9B. Field lacrosse
Field lacrosse was introduced shortly before the Velvet Revolution. In 1989, a combined Czech team took part in a mini-field tournament in Bath, England. Custodes played in this tournament on their own two more times later. In 1990 players from Croydon, England arrived in Radotín and played several games here. Although LCC prefers box lacrosse to field lacrosse, the club was crowned Czech field lacrosse Champions in 2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 and 2019.
Photogallery

Výstava LCC40, photo Ondøej Mika

10. 2001 – rekonstrukce hřiště, umělý koberec a první mezinárodní Memoriál Aleše Hřebeského
V roce 2000 a 2001 dochází na rekonstrukci našeho hřiště a nový umělý koberec z něj dělá boxlakrosovou arénu LCC. Slavnostní otevření se konalo 24. března. Rok 2001 je pak prvním, kdy má Memoriál Aleše Hřebeského mezinárodní účast – dorazily týmy z Německa, USA a Japonska.
Fotogalerie

10. 2001 – Arena Reconstruction, Artificial Grass and the First International Aleš Hřebeský Memorial
In 2000 and 2001 the Radotín pitch was refurbished, and a new artificial grass surface was laid. This replaced the grassy and muddy field. An opening ceremony was held on March 24th, 2001. This was the year the Aleš Hřebeský Memorial welcomed teams from abroad for the first time – squads from Germany, the USA and Japan arrived.
Photogallery

11A. 2006–2019 – titul v boxlakrosu po sedmi letech a od té doby nepřetržitě
V roce 2006 jsme se konečně dočkali a přerušili letitou nadvládu Jižního Města v NBLL. Dodnes se vzpomíná na líté boje v sérii zápasů hrané tři vítězná utkaní. Od té doby je na 1. místě jen LCC…
Fotogalerie

11A. 2006–2019 – Box lacrosse Title after Seven Years and Always since
In 2006, we finally broke a long-lasting Jižní Město rule over the National Box Lacrosse League. There are still strong memories of the fierce 5-game final battles. LCC has not lost in the league final since this year.
Photogallery

11B. 2013 – Vítězství LCC na jubilejním MAH a další v roce 2017
Dvacátý ročník Memoriálu Aleše Hřebeského ozdobili Custodes finálovým vítězstvím nad americkým týmem Megamen. Triumf tahle skvělá parta zopakovala ještě v roce 2017, kdy porazila nečekaného finalistu Glasgow Clydesiders.
Fotogalerie

11B. 2013 – Winning the Jubilee AHM and Also 2017 One
Custodes crowned the jubilee, 20th Aleš Hřebeský Memorial with a victory over the Megamen from America. Our great squad repeated the triumph in 2017 when we defeated the dark horse championship rivals – The Glasgow Clydesiders.
Photogallery

12. 2008–2019 – ženy LCC špičkou v Evropě
Ženy LCC nemají v ČR konkurenci dlouhé roky. Od roku 2008 nepůjčily nikomu titul. V roce 2010 se jim však podařilo něco mimořádného. Zvítězily v turnaji mistrů evropských zemí – staly se nejlepším klubovým týmem Evropy. A triumf zopakovaly ještě v roce 2018.
Fotogalerie

12. 2008–2019 LCC Women among European Top Teams
LCC’s women do not have an equal opponent in the Czech Republic. They have not allowed anyone to touch the Champions‘ trophy since 2008. They reached remarkable international success in 2010 when they won the European Champions tournament later known as the Ken Galluccio Cup and became the continent club champion. They repeated their triumph in 2018.
Photogallery

13A. 2016 – Frank Menschner Cup
V roce 2015 zemřel náš americký přítel Frank Menschner a v roce následujícím zakládáme na jeho počest další mezinárodní boxlakrosový turnaj – koná se první ročník Frank Menschner Cupu. Ten letošní je už pátý.
Fotogalerie

13A. 2016 – Frank Menschner Cup
Our great friend Frank Menschner passed away in 2015. One year later we established a new international tournament which bears Frank’s name. This year we will host this tournament for the fifth time annually.
Photogallery

13B. Custodes poprvé jako klub na turnaji za mořem
Rok 2016 pak přináší první výjezd týmu pod hlavičkou Custodes do zámoří na nově vzniklý turnaj LASNAI (nyní LAXNAI), turnaj organizovaný Connorem Wilsonem a Scottem Neissem po vzoru Memoriálu v srdci lakrosu – v rezervaci irokézského kmene Onondaga. Custodes jsou jediným zámořským účastníkem, když nepočítáme Team Jamaica složený z indiánů a naturalizovaných Američanů. Custodes se turnaje účastnili i v letech 2017 a 2018 a od indiánských náčelníků si za svoji originální hru vysloužili přezdívku Indians of Prague. Při poslední účasti chyběl kousek, aby kluci postoupili do play-off mezi posledních osm týmů. V rozhodujícím zápase v základní hrací době remizovali a prohráli až v prodloužení v „náhlé smrti“. V týmu soupeře hrálo 10 profesionálů…
Fotogalerie

13B. Custodes Club Debut Overseas
In 2016 the Custodes took part in the tournament overseas for the first time. We were invited to the LASNAI (now LAXNAI) tournament which is run by Connor Wilson and Scott Neiss in the heart of lacrosse – The Onondaga Nation. The tournament model is inspired by the Aleš Hřebeský Memorial. Custodes were the only team from overseas if we do not count Team Jamaica with many Native and North-American players. The Custodes took part again in 2017 and 2018 and earned respect from Onondaga elders who liked the Custodes‘ original lacrosse style. By the slightest margin, the Custodes almost made it in 2018 to the quarter-finals, losing in sudden death overtime in their key game. There were 10 professional players on the opposing squad.
Photogallery

2020
Až se za několik měsíců podíváte na východní stranu arény LCC, uvidíte zastřešenou tribunu a novou věž. Aréna bude dokončena a Custodes budou čekat na dalšího vyzyvatele…

2020
When you look at the Eastern side of the LCC Arena in a few months you will see a brand new roof over the stands. You will also see a new camera tower. The arena will be finished soon, and the Custodes welcome all challengers.

Autor výstavy a textů | Exhibition and texts by: Tonda Gottwald
Překlad | Translation: Ondřej Mika, Brian Witmer
Děkujeme našim partnerům, kteří na uspořádání výstavy přispěli | Big thanks to our partners for their donations for the exhibition execution.

Fotografie a video z výstavy vesměs od Marka Stora
(www.shutterlax.com) zde. | Photos and video from the exhibition mostly by Marek Stor (www.shutterlax.com) are here.

One thought on “Výstava LCC40 on-line

  1. Petr Louda
    8. 11. 2020 at 15:15

    Kluci klobouk dolů, díky za to, že se někdo našel a vše tak pěkně složil.