Pro členy

Letní soustředění v roce 2021 se koná ve dnech 31. 7.–6. 8. ve Veselí nad Lužnicí. Podrobné informace najdete zde.

S účinností od 10. 3. 2020 nesmí k soutěžnímu utkání nastoupit žádný člen LCC, který nemá zaplacené aktuální členské příspěvky. Toto bez výjimky platí pro každého a pověřujeme trenéry jednotlivých kategorií, aby na to dohlédli. Informace o stavu plateb získají od Ondřeje.
Pro hráče/hráčky s dluhy z předchozích let nabízíme možnost splácení za těchto podmínek:
– výše měsíční splátky bude činit nejméně 10 % z výše nedoplatku,
– měsíční splátka nesmí být menší než 500 Kč.

Výkonný výbor LCC Radotín

Fakturační údaje:
Tělocvičná jednota Sokol Radotín
Vykoukových 622/2
153 00 Praha-Radotín
IČ: 674346
DIČ: CZ00674346
Datová schránka: aqzjacz

Členské příspěvky za rok 2021
Členské příspěvky za rok 2020, popř. za 2. kalendářní pololetí roku 2020, pokrývají podle rozhodnutí valné hromady TJ Sokol Radotín a výboru LCC i činnost v 1. kalendářním pololetí 2021. Znamená to tedy de facto, že letos se budou vybírat pouze členské příspěvky za 2. kalendářní pololetí. Splatnost příspěvků je 30. 9. 2021. 

Příspěvky se skládají se z příspěvku do Sokola a z příspěvku do oddílu lakrosu, pro rok 2021 platí tyto sazby:
● Dospělí: Sokol – 1500 Kč/kal. pololetí + LCC – 1200 Kč/kal. pololetí (tj. celkem 2700 Kč/kal. pololetí);
● Děti do 18 let (resp. i středoškoláci): Sokol – 1200 Kč/kal. pololetí + LCC – 1200 Kč/kal. rok (tj. celkem 2400 Kč/kal. pololetí). Při dvou sourozencích je u pololetního příspěvku sleva 100 Kč na dítě, při třech sourozencích je u pololetního příspěvku sleva 200 Kč dítě.

  dospělý dítě 2 děti 3 děti
Sokol 1500 1200 2x 1200 = 2400 3x 1200 = 3600
LCC 1200 1200 2x 1100 = 2200 3x 1000 = 3000
Celkem 2700 2400 4600 6600

Některé zdravotní pojišťovny (např. VZP – info zde, formulář zde; OZP) přispívají svým pojištěncům na sportovní aktivity v rámci preventivních programů. VZP například dospělým poskytuje 500 Kč, dětem 1000 Kč. Lze uplatnit doklad o zaplacení členských příspěvků. Budete-li chtít vystavit kompletní daňový doklad pro žádost o tento příspěvek, kontaktujte Ondřeje Miku (mikina14@seznam.cz, tel. 606 615 911).

Obyvatelé Prahy 5 (nikoliv Prahy 16) mají možnost získat na sportování a případně na soustředění příspěvek v rámci programu Aktivní město.

Platí se na účet Sokola,
č. ú.: 1151103319/5500, variabilní symbol rodné číslo člena

Přihláška Sokol

Organizační_směrnice_LCC

Úrazové pojištění
Členové LCC/Sokola mají v rámci svého členství sjednáno základní úrazové pojištění. V případě úrazu na tréninku nebo při zápasech je možné nahlásit pojistnou událost. Vyplňte formulář hlášení (pro úrazy do 31. 1. 2019 zde, pro úrazy od 1. 2. 2019 zde), přiložte kopie lékařských zpráv a doručte vše jednateli TJ (Ondřej Mika, mikina14@seznam.cz, tel. 606 615 911), který formulář potvrdí a odešle k vyřízení do pojišťovny.